Service

Provides servicing for ZVVZ’s own products as well as for equipment manufactured by other companies.

We provide top quality service in the area of air ecology, industrial ventilation equipment, air-conditioning, pneumatic transport and bulk transport, repairs, servicing and refurbishment of tank semi-trailers manufactured by ZVVZ as well as other manufacturers.

We service our own products as well as equipment manufactured by other companies.

Our advantages: many years of experience, excellent technical background, our own designing base a qualified staff..

We perform the above activities both in the Czech Republic and anywhere around world.

Warranty service

During the warranty period, we carry out periodically scheduled inspections specified in the operating regulations and in the inspection plans of the equipment supplied.

Post-warranty service

We carry out inspections and diagnostics of the equipment, including recommending repairs and implementation thereof. Reviews, repairs, spare parts deliveries, operation optimisation, control innovations.

Další významné obory působnosti

 • Filtroventilační stanice civilních i vojenských krytů
 • Ventilátory - radiální, axiální, vícestupňové
 • Měření a regulaci vzduchotechnických parametrů
 • Měření korozního úbytku
 • Zajištění originálních náhradních dílů včetně montáže
 • Zajištění drobných, středních i generálních oprav zařízení
 • Opravy a servis přepravníků
 • Vibradiagnostika
 • Optická měření
 • Optimalizace provozu
 • Vzduchotechnická měření
 • Záruční a pozáruční kontroly/revize
 • Zajištění údržby a oprav
 • Dodávky náhrandích dílů
 • Opravy a repase hliníkových tlakových nádob včetně revizních zkoušek
 • Vyprazdňovací systém návěsů
 • Přestavby
 • Lakování

Servisní program

Zajišťujeme kompletní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti. Jednotlivé programy jsou individuální k jednotlivým uživatelům a technologiím. Tyto činnosti slouží k získání informací o provozní způsobilosti a schopnostech dodaných provozovaných zařízení v souladu s novými požadavky provozovatelů (zákazníků) na zkvalitnění funkce zařízení, jeho lepší efektivnost a spolehlivost.

Zajišťujeme revize tlakových nádob, filtroventilačních stanic civilních i vojenských krytů, měření vzduchotechnických parametrů zařízení, provozní vyvažování ventilátorů, frekvenční analýzu točivých strojů atd.

Na servisních program a divizi Servisu se spoluúčastní ZVVZ MACHINERY

Více o ZVVZ Machinery

Dlouhodobý servis

Provádí se na základě servisní smlouvy v pravidelných intervalech.

Na základě pravidelné činnosti je možné diagnostikovat stav zařízení, předikovat vznik možných poruch, míru opotřebení a dobu životnosti zařízení. K diagnostice zařízení používáme moderní metody, přístroje a výpočtová zařízení.

Jsme schopni pro dané technologie zajistit držení pohotovosti techniků a smluvní nástup na případnou poruchu či havárii (např.: zajištění provozu kotelny a el. odlučovače, ventilátoru v cukrovaru v průběhu kampaně atd.)

Etapy servisního zásahu

 1. Prohlídka zařízení včetně diagnostiky
 2. Vyhodnocení prohlídky
 3. Předložení návrhu ke schválení
 4. Provedení vlastního servisního zásahu
 5. Zaevidování