Holding ZVVZ zavedl řadu opatření, aby své zaměstnance ochránil před koronavirovou epidemií


Mezi zaměstnance strojírenského holdingu ZVVZ GROUP bylo rozděleno zatím na 1100 roušek a 550 lahviček s dezinfekcí. Vstup do podniku již od 17. března monitoruje termokamera a ostraha teplotu procházejících osob kontroluje bezkontaktními teploměry.


26.03.2020 Pro veřejnost

Mezi zaměstnance strojírenského holdingu ZVVZ GROUP bylo rozděleno zatím na 1100 roušek a 550 lahviček s dezinfekcí. Vstup do podniku již od 17. března monitoruje termokamera a ostraha teplotu procházejících osob kontroluje bezkontaktními teploměry. Upravená jsou pravidla pro vjezd, expedici a zásobování, zvýšil se počet šaten, rozdělil čas obědů podle jednotlivých úseků, omezil provoz kantýny, zrušily se pracovní lékařské prohlídky, zastavil provoz výtahů. Vše provází důkladná dezinfekce závodní jídelny, chodeb, společných a výrobních prostor.

To je jen zlomek ze 68 bodů pandemického plánu, který připravil, zavádí, kontroluje a průběžně doplňuje sedmičlenný krizový štáb v čele s předsedou Jaroslavem Kortanem. Přes čtyři desítky z nich je v tuto chvíli již splněno. 

„Ochránit zdraví zaměstnanců je naše absolutní priorita. Od 16. března, kdy jsme krizový štáb ustavili, se udělal obrovský kus práce,“ říká Bohumila Chrappová, místopředsedkyně představenstva ZVVZ GROUP. Cílem je předejít v holdingu šíření koronaviru, posílit informovanost zaměstnanců, dodržet závazky vůči zákazníkům a ochránit pracovní místa.

Podle Jaroslava Kortana bylo jedním z opatření i maximální rozmělnění pracovníků  do menších skupin, aby se potkávali co nejméně. „Našim cílem je, aby se v holdingu minimalizovala možnost šíření nebezpečné nemoci Covid-19, to je základ. Jen tak lze udržet zaměstnance co nejvíce v bezpečí a fabriku v chodu,“ uvedl Jaroslav Kortan. Ochranných a dezinfekčních prostředků je v této chvíli dostatek.

V nelehké situaci se firma snaží pomáhat i některým lokálním pečovatelským a zdravotnickým zařízením darováním roušek a respirátorů. Zvláštní pozornost se pak věnuje zajištění provozu společnosti ZVVZ ENERGO. V ní byla přijata opatření, zajišťující, že ani případný výskyt onemocnění Covid-19 mezi pracovníky některé ze směn neohrozí chod provozu a nedojde k přerušení dodávek tepla a teplé vody k obyvatelům města, napojeným na centrální zásobování.

Tags