Vznikl krizový štáb pro řešení epidemie COVID-19


V holdingu ZVVZ GROUP byl ustaven krizový štáb v čele s předsedou Jaroslavem Kortanem, jehož úkolem je prosazovat v jeho rámci mimořádná opatření vlády a dalších kompetentních orgánů České republiky k ochraně obyvatelstva před epidemií onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru.


21.03.2020 Pro veřejnost

Jeho členy jsou Pavel Fleischmann (místopředseda), Aleš Bílek, Josef Bílý, Milan Kothera, Jana Nováková a Miroslav Sup. Tajemnicí Věra Prášková.

Cílem je sledovat epidemiologickou situaci v holdingu a navrhovat opatření pro jeho představenstvo, která by minimalizovala důsledky šíření této nebezpečné nemoci.

Krizový štáb již navrhl a realizoval řadu opatření, s nimiž se zaměstnanci a návštěvníci holdingu setkávají. Jde například o úpravu pravidel pro vjezd (vstup), expedici a zásobování, rozdělení časů obědů podle jednotlivých úseků nebo zrušení pracovních lékařských prohlídek (viz jiná zpráva na tomto webu).

„Naši snahou bylo maximálně rozmělnit pracovníky do menších skupin. Proto se například zvýšil počet šaten a vznikly zóny,“ uvedl Jaroslav Kortan.

Od 17. března také vstupní prostor do areálu holdingu monitoruje termokamera a bezkontaktními teploměry. Pozastaven byl provoz všech výtahů. Omezena pak práce „přesčas“.

Součástí těchto opatření je rovněž důkladná dezinfekce závodní jídelny, chodeb a společných prostor, omezení hromadných průchodů vrátnicí nebo odstranění „sodobarů“ na pracovištích a jejich nahrazení balenou vodou pro první den. Zvýšená průběžná dezinfekce se týká i výrobních prostor a chodeb kanceláří.

Krizový štáb zaměstnance vyzývá, aby neohrožovali zdraví své ani svých spolupracovníků a minimalizovali ztráty, související s touto epidemií. 

Tags