Generální oprava strojoven Skalka a Nové Butovice pro Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.


Zákazník: BREMA, spol. s r.o.


01.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

Předmětem díla, které bylo zahájeno koncem roku 2021, je kompletní generální oprava celkem 4 ks ventilátorů APE, dále výměna jedné tlumičové stěny a oprava 7 ks klapek. Montáž zajišťuje ZEE. V rozsahu jsou kompletní práce strojní části, včetně dopravy, likvidace odpadů a uvedení do provozu. Strojovna Skalka – práce byly zahájeny 22.11.2021 Je dokončena demontáž ventilátorů, demontáž tlumící stěny. Do konce roku 2021 budou probíhat práce na vnitřních nátěrech ventilátorů. Od ledna 2022 bude probíhat montáž nové tlumící stěny. 

Strojovna Nové Butovice – předpoklad zahájení prací od 02/2022.

BREMA_Škoda Auto_1

Tags