Konec uhlí v Plané n. Lužnicí


Zákazník: INVELT SERVIS, s.r.o.


21.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

Provedení rekonstrukce stávajícího EO kotle K5 v roce 2022 a souvisejícího příslušenství při nahrazení spalování stávajícího hnědého uhlí biomasou a současně snížením úroveň znečištění ovzduší prostřednictvím snížení tuhých znečišťujících látek.

Vzhledem k zadaným vstupním parametrům a rozsahu nutných oprav za rekonstruovaným kotlem K5…(50 tp/h) řešení opravy 1 ks stávajícího elektroodlučovače (EO) typu EKG 16-7,5-6-3-250-3,5-1 původního výrobce a dodavatele ZVVZ Milevsko a.s. rekonstrukcí na novy, co se tyče prvků a uspořádání, modernější typ vestavby vnitřních aktivních častí. 

Řešeni je koncipováno tak, že využije plně prostor skříní stávajících EO a podpěrných ocelových konstrukcí.

Vyměněny budou veškeré vnitřní aktivní části EO, s tím souvisí nezbytná oprava a úprava časti skříní EO, obslužných schodišť, plošin apod.

Po rekonstrukci bude EO označen EKG 16-7,5-6-3-200-4,5-1 (dodavatel ZVVZ-Enven Engineering, a.s.).

Hodnota koncentrace TZL (tuhých znečišťujících látek) „c2“ na výstupu z EO při ustálených provozních podmínkách kotle, spalovaní garančního paliva 15 mg/Rm3 (vztaženo na 0°C, 101 325 Pa, suchy plyn, 6%obj.O2)

IMG_9639.jpg£vodn° foto.jpg

Tags