Pneumatická doprava mletého vápna do míchací stanice


Zákazník: Carmeuse Slovakia s.r.o.


21.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

V roce 2022 budeme realizovat v Carmeuse Slovakia s.r.o.,. pneumatickou dopravu vápna od betonových skladovacích sil pomocí dvojice komorových podavačů PKS 2,9 ocelovým dopravním potrubím se zaústěním do 65m3 sil míchacího centra. Součástí dodávky je ocelový potrubní most pro přemostění stávající komunikace. V rozsahu ZEE je dokumentace vč. certifikace tlakových nádob, základy pod potrubní most, dodávka zařízení strojní a elektro, montáž strojní a elektro, zkoušky a uvedení do provozu. Uvedení do provozu zařízení musí být do 05.07.2022

Carmeuse Slovakia_1Carmeuse Slovakia_2Carmeuse Slovakia_3

Tags