Laboratorní analýza

Výsledky laboratorní analýzy filtračních elementů poskytnou zákazníkovi veškeré potřebné informace o jejich aktuálním stavu a eventuální nutnosti jejich výměny.

 

Hlavní přínos

 1. Zvýšení provozní spolehlivosti látkového filtru
  • zákazník disponuje aktuálními informacemi o skutečném stavu filtračního elementu
  • analýza vzniku poškození filtračních elementů umožní odstranění jejich příčin
 2. Eliminace nežádoucích havarijních stavů látkových filtrů
  • predikce nutnosti výměny filtračních elementů v případě, že se blíží konec jejich životnosti
  • analýza upozorní na nutnost prohlídky filtru - prevence těžkých havárií a nákladných oprav
 3. Snížení nákladů na provoz látkového filtru
  • snížení četnosti výměn filtračních elementů
  • optimalizace provozu regenerace => snížení spotřeby regeneračního vzduchu
 4. Prodloužení životnosti filtračních elementů látkových filtrů
  • laboratorní analýza detekuje nutnost optimalizace provozu regenerace filtru, případně nutnost úprav systému regenerace
  • výměna filtračních elementů až na skutečném konci jejich životnosti
  • laboratorní analýza je zdrojem informací pro aplikaci nových, progresivnějších filtračních médií (při zachování optimálního poměru výkon x cena)
  • u velkých aplikací především v energetice, metalurgii a stavebnictví je našim standardem realizace periodických laboratorních analýz filtračních elementů. Obvyklá doba periodického odběru filtračního elementu je 1 rok. Zákazníkovi standardně poskytujeme technickou pomoc a podporu po celou dobu životnosti filtračního elementu.