Výroba potrubních systémů a příslušenství


Tlumiče hluku

Tlumiče hluku se používají pro snížení hluku, který se šíří potrubím.

Tlumiče hluku přeslechové

Přeslechový tlumič hluku je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

Tlumiče hluku ohebné

Ohebné tlumiče hluku jsou určeny k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

Tlumiče hluku kruhové s kruhovým jádrem

Kruhové tlumiče hluku s kruhovým jádrem jsou určeny k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

Buňkový tlumič hluku

Buňkový tlumič hluku je určen k tlumení hluku šířícího se vzduchotechnickým potrubím nebo ke konstrukci tlumících stěn

Vložky pro tlumiče hluku

Vložky tlumiče hluku jsou základní součástí tlumící stěny určené pro vestavby do vzduchotechnických systémů.

Kazetové tlumiče hluku

Kazetové tlumiče hluku jsou určeny k tlumení hluku šířícího se vzduchotechnickým potrubím od ventilátorů a jiných lopatkových strojů. Lze je sestavovat do vzduchotechnického potrubí, nebo stavebnicově jako tlumící stěny (do zděných kanálů, tunelů apod.).

Speciální provedení zesílené vložky tlumiče hluku slouží k vestavbám pro tlumení hluku a jsou základní částí tlumících stěn, určených k zabudování do betonových nebo zděných vzduchotechnických kanálů (tlumení za důlními ventilátory, v tunelech apod.) popřípadě do ocelového čtyřhranného potrubí skupiny III. 


Čtyřhranné potrubí

Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I (dále jen potrubí) je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Potrubí se vyrábí v dílech z oboustranně pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g.m-2. Požadavky na odlišnou jakost materiálu jsou řešeny v rámci atypického provedení. Potrubí se skládá z trub, tvarových dílů a příslušenství.

Tvarové díly jsou typicky oblouky, kolena, odskoky, přechody, rozbočky, tvarové a kalhotové kusy.Kruhové potrubí

Kruhové potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Základní Potrubí SPIRO se vyrábí v dílech z oboustranně pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g.m-2, který je možno doložit atestem a certifikátem výrobce. Skládá se z trub SPIRO, tvarových dílů, příslušenství a lisovaných tvarovek.

Tvarové díly jsou typicky oblouky, přechody, odskoky, rozbočky, odbočky, nástavce, klapky a sedlové kusy.

Mimo jiné jsme schopni vyrobit i v provedení:

  • SPIRO s nerezové oceli
  • SPIRO z hliníku
  • SPIRO s plochými přírubami
  • SPIRO z děrovaného pozinkového plechu

Potrubí odvodu tepla a kouře

Potrubí pro odvod tepla a kouře (OTK) je definováno jako prvek systému pro usměrňování pohybu kouře s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti uvedené v ČSN EN 13501-4 článek 5. Jeho funkcí, je spolu s ostatními prvky systému, řídit a/nebo omezovat pohyb kouře a tepla.

Potrubí se vyrábí v dílech z oboustranně pozinkovaného plechu. Skládá se z jednotlivých trub, tvarových dílů a příslušenství.Příslušenství

Mezi základní prvky příslušenství z výrobního programu ZVVZ patří hlavice, stříšky, klapky, šoupátka, tlumící vložky, přírubové lišty a rohovníky, závěsné lišty, závěsy, objímky, mřížky a akustické kryty.

Výfukové hlavice

Výfukové hlavice  se používají pro větrací, odsávací, klimatizační a odprašovací zařízení, kde je požadováno, aby vzdušina byla vyfukována co nejvýše do volného prostoru. Zabraňují též vnikání deště a sněhu do potrubí.

Štříšky

Čtyřhranné stříšky se používají pro nasávání vzdušiny z volného prostoru případně i pro výfuk vzdušiny bez škodlivých příměsí.

Stříšky SPIRO se používají převážně pro odtah vzduchu z prostoru, lze je však použít i pro přívod vzduchu. Jsou vhodné pro umístění do venkovního prostoru.

Stříšky je možno osadit pletivem, které zamezí vniknutí cizích předmětů do okruhu.

Klapky

Klapky se používají regulování žádaného množství vzduchu.

 Šoupátka 

Uzavírací šoupátka jsou vhodná k uzavírání odsávacího vzduchotechnického potrubí.

Šoupátka kruhová se používají v návaznosti na potrubí skupiny I jako samostatný montážní díl pro rozvodný systém ventilačních a klimatizačních zařízení.

 Tlumící vložky

Tlumící vložky slouží k zabránění přenosu chvění od ventilátorů na připojené potrubí.

Přírubové lišty

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním

 Závěsné lišty

Závěsné lišty jsou zejména vhodné jako nosné prvky upevňovacího systému potrubních rozvodů vzduchotechniky, klimatizace, topení, plynu, vody apod. V kombinaci s dalšími nabízenými upevňovacími prvky umožňují variabilní způsob montáže potrubních rozvodů. Lišty jsou vhodné zejména v těch případech, kdy není žádoucí vrtání do stěn potrubí (při upevňování jiných typů závěsů). Rovněž jsou velice výhodné pro zavěšování potrubí větších rozměrů.

 Objímky

Objímky jsou určeny k zavěšování potrubí skupiny I, potrubí SPIRA a hadic FLEXO v horizontální poloze.

Mřížky

Mřížky jsou vhodné pro ukončení na konec výfukové nebo nasávací časti potrubních systémů potrubí sk.I proti vniknutí nežádoucích pevných částic do klimatizačního potrubí.

Akustické kryty

Akustické kryty jsou určeny pro tlumení hluku strojních zařízení (např. ventilátory, kompresory).