Poskytujeme servis pro vlastní výrobky ZVVZ i pro zařízení vyráběná jinými společnostmi. Provádíme servis nejvyšší kvality v oblasti ekologie ovzduší, průmyslové vzduchotechniky, klimatizace, pneumatické dopravy a přesunu sypkých hmot nejen značky ZVVZ, ale i ostatních výrobců.

Zajišťujeme kompletní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti. Jednotlivé programy jsou individuální k jednotlivým uživatelům a technologiím. Tyto činnosti slouží k získání informací o provozní způsobilosti a schopnostech dodaných provozovaných zařízení v souladu s novými požadavky provozovatelů (zákazníků) na zkvalitnění funkce zařízení, jeho lepší efektivnost a spolehlivost.

Dlouhodobý servis - Provádí se na základě servisní smlouvy v pravidelných intervalech. Na základě pravidelné činnosti je možné diagnostikovat stav zařízení, predikovat vznik možných poruch, míru opotřebení a dobu životnosti zařízení. K diagnostice zařízení používáme moderní metody, přístroje a výpočtová zařízení.

Jsme schopni pro dané technologie zajistit držení pohotovosti techniků a smluvní nástup na případnou poruchu či havárii.

Naší výhodou jsou mnohaleté zkušenosti, výborné technické zázemí, vlastní projekčně-konstrukční základna a kvalifikovaný personál.

Veškeré tyto činnosti provádíme jak v České republice, tak kdekoli jinde na světě.

  • Záruční a pozáruční servis a údržba v klasické energetice
  • Záruční a pozáruční servis a údržba v jaderné energetice

Operativní servis

V záruční době provádíme pravidelné plánované kontroly specifikované v provozních předpisech a inspekčních plánech dodávaného zařízení.

V rámci pozáručního servisu provádíme kontrolu a diagnostiku zařízení, včetně návrhu doporučených oprav a jejich realizaci. Revize, opravy, dodávky náhradních dílů, optimalizaci provozování, inovace řízení.

Poskytujeme operativní servis pro vlastní výrobky ZVVZ i pro zařízení vyráběná jinými společnostmi.

Náhradní díly

Zajišťujeme dodávky náhradních dílů nejen zařízení ZVVZ ale i dalších výrobců, včetně jejich instalace.

 

Provádíme servis nejvyšší kvality v oblasti ekologie ovzduší, průmyslové vzduchotechniky, klimatizace, pneumatické dopravy a přesunu sypkých hmot, opravy, servis a repase cisternových návěsů a nástaveb nejen značky ZVVZ, ale i ostatních výrobců.

Naší výhodou jsou mnohaleté zkušenosti, výborné technické zázemí, vlastní projekčně-konstrukční základna a kvalifikovaný personál.

Veškeré tyto činnosti provádíme jak v České republice, tak kdekoli jinde na světě.