Очистка дымовых газов от оксидов серы


Компания ZVVZ-Enven Engineering, a.s. предлагает уникальные решения по очистке дымовых газов для технологий теплоэнергетики.

Технология десульфации

 

Systémy čištění spalin snižují emise látek, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka a životní prostředí. Dodáváme tyto systémy přizpůsobené požadavkům zákazníka a místním podmínkám daného provozu. Naše technologie se uplatní v:

 • Energetice
 • Spalovnách odpadů a zařízeních na energetické využití odpadů
 • Metalurgii
 • Cementárnách
 • Sklárnách
 • Ostatních technologiích, kde je potřeba snížit emise látek do ovzduší

 

Naše široké portfolio výrobků umožní aplikovat vždy nejvhodnější řešení. Dodáváme následující technologie, samostatně nebo v kombinaci jako vícestupňové systémy čištění spalin:

Technologie primárně určené pro odstranění popílku:

 • Cyklony
 • Multicyklony
 • Suché horizontální komorové elektrické odlučovače
 • Hybridní filtry
 • Látkové filtry

Technologie primárně určené pro odstranění SO2, HCl, HF.

 • Suchá sorpce
 • Polosuché čištění spalin s fluidním absorbérem (CFB)
 • Mokré pračky

Technologie primárně určené pro odstranění PCDD/F, Hg a ostatních těžkých kovů:

 • Adsorpce
 • Absorpce
 • Katalytická filtrace

Technologie primárně určené pro odstranění NOx:

 • SCR
 • SNCR

 Vhodné kombinace výše uvedených technologií mají kromě svého primárního účelu i vedlejší přínosy ke snížení ostatních znečišťujících látek.

 Využíváme následující sorbenty: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, NaHCO3, NaOH a uhlíkaté sorbenty

Naše činnosti zahrnují:

 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
 • Dodávku a realizaci dílčích částí technologie, nebo celých technologických celků
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Servisní činnost

Další technologie se zaměřením na čištění především plynných emisí a zápachu zajišťuje: Eveco, s.r.o., Praha, člen skupiny ZVVZ GROUP, a.s.

 


Различные технологии очистки продуктов сгорания имеют свои специфические особенности, так же как и сами энергетические установки, которые являются предметом очистки.

Сухой способ Полусухой способ с использованием CFB абсорбера Мокрый известковый способ
Сорбент Ca(OH)2 NaHCO3 CaO, Ca(OH)2 CaCO3
Технология простая простая среднесложная сложная
Эффективность 50-60 % 90 % до 93 % до 96 %
Расход воды нулевой нулевой низкий, средний** высокий**
Продукт сухой сухой сухой влажный
Используемый продукт да нет да да
Сточные воды нет нет нет да (minimální)
Источник загрязнения малый, средние малый, средние средний, большой средний, большой
Обслуживание оборудования простое простое простое более сложное (из-за большего количества установленных компонентов)

** Согласно размеру устройства


 


 

Контактная форма

Вы не знаете, к кому обратиться со своим вопросом? Попробуйте воспользоваться контактной формой.