Program pro studenty a absolventy


Studentům nabízíme v průběhu studia:

 • možnost zapojení se do stipendijního programu
 • finanční příspěvek na studium v průběhu školního roku
 • možnost vykonání odborné praxe
 • možnost konzultace bakalářských a diplomových prací
 • možnost stáží a brigád

Požadavky na uchazeče:

 • studium technického oboru příbuzného oblastem 
 • podnikání společnosti ZVVZ (strojírenství) 
 • dobré studijní výsledky
 • dobré znalosti cizího jazyka
 • zájem o další osobnostní rozvoj

Od stipendistů očekáváme:

 • uzavření stipendijní smlouvy se společností ZVVZ
 • účast na pracovní stáži ve společnosti ZVVZ v průběhu studia
 • po řádném dokončení studia nástup do zaměstnání ve společnosti ZVVZ

Jaké výhody přináší program ZVVZ studentům:

 • možnost získat pracovní zkušenosti ještě při studiu
 • možnost poznat firemní kulturu a zaměstnance v ZVVZ
 • možnost nástupu ihned po ukončení studia do zaměstnání