Dodávka elektrických odlučovačů typu EKG 1-13-8-6-2-250-3-2 pro odprášení kotlů na biomasu


Zákazník: EKOL, spol. s r.o.


21.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

V rozsahu je dodávka 6 ks totožných elektrických odlučovačů 

1) Společnost KERNEL - Ukrajina, kotelna Bandurka

 • Elektrický odlučovač (2ks)
 • Odprášení kotlů na spalování biomasy (slunečnicové slupky)
 • Objem čištěných spalin  79.900 m3/h
 • Garantovaný úlet  50 mg/Nm3

2) Společnost KERNEL - Ukrajina, kotelna Pridneprovskij

 • Elektrický odlučovač (3ks)
 • Odprášení kotlů na spalování biomasy (slunečnicové slupky)
 • Objem čištěných spalin  79.900 m3/h
 • Garantovaný úlet  50 mg/Nm3

3) Společnost KERNEL - Ukrajina, kotelna Vovčansk 

 • Elektrický odlučovač (1 ks)
 • Odprášení kotle na spalování biomasy (slunečnicové slupky)
 • Objem čištěných spalin  79.900 m3/h
 • Garantovaný úlet  50 mg/Nm3

V roce 2022 budeme realizovat pro EKOL, spol. s r.o. , na akci  Kernel Ukrajina šéfmontáž a uvádění do provozu námi dodaných elektrických odlučovačů v objektu Kernel Ukrajina za roštovými parními kotly. Předmětem je šéfmontáž a uvedení do provozu  elektrických odlučovačů EKG 1-13-8-6-2-250-3-2 na následující objekty Bandurka (2 ks) ; Pridněprovskij (3 ks) ; Vovčansk (1 ks)

Jedná se o dodávku 6 ks totožných elektrických odlučovačů pro odprášení kotlů na spalování biomasy (slunečnicové slupky). Předmětem plnění projektu je výroba a dodávka EO. V rozsahu dodávek je kompletní EO, tj.  skříň EO, tvarové vstupní a výstupní díly, vnitřní aktivní části EO, obslužné schodiště a plošiny. Součástí díla je také příslušná elektročást k EO, včetně VVN zdrojů, řídících skříní VVN zdrojů, MaR techniky a kabeláže. Nezbytnou součástí tohoto díla je také příslušná projektová dokumentace.

Šéfmontáž a uvedení do provozu musí být splněno do těchto termínů: Bandurka  do 30.04.2022; Pridněprovskij do 30.06.2022; Vovčansk do 28.02.2022

P1040287.jpgP1040288.jpgP1040289.jpgP1040729.jpgP1040730.jpgP1040731.jpgP1040732.jpgP1040815.jpgP1040816.jpg

Tags