Modernizace elektrických odlučovačů na látkové filtry bloků 21 až 24 v elektrárně Tušimice v roce 2021 a 2022.


Zákazník: Metrostav, a.s.


04.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

Koncem roku 2020 společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a ZVVZ MACHINERY, a.s. uzavřely Smlouvy o dílo se stavební společností Metrostav na dodávku  komponentů na úpravu stávajících elektroodlučovačů na látkové filtry, komponentů na úpravy vstupních spalinovodů, kouřových ventilátorů a dopravy popílku, včetně  supervize při montáži a uvádění do provozu, v rámci projektu na „Vytvoření a instalaci zařízení ke snížení TZL (tuhé znečišťující látky) dle BAT“ pro Skupinu ČEZ na elektrárně Tušimice.

Vlastní výroba  zařízení  probíhá převážně v ZVVZ MACHINERY, a.s., kdy u látkového filtru EFP-6-8,0-504-D6 se jednalo především o komponenty na jeho vstupní a výstupní část, vnitřní přepážky, kanál filtru a komory čistého plynu.

U pneudopravy byla nejdůležitější výroba komorových podavačů PKJ 1 a u kouřového ventilátoru APJC 3550 potom výroba dvoustupňových rotorů s regulací výkonu natáčením lopatek oběžných kol za chodu, které mají vnější průměr včetně lopatek 3,5 metru.

V roce 2021 byly uvedeny do provozu bloky 21 a 22 a realizovány garanční testy. 

Realizace druhé etapy bude zahájena odstávkami bloků 23 a 24 na jaře roku 2022 a uvedení do provozu je plánováno v 11/2022.

image004.jpgimage002.jpgimage006.jpg

Tags