Rekonstrukce elektrostatického odlučovače kotle K4 pro snížení emisí tuhých znečisťujících látek kotle K4


Zákazník: Martinská teplárenská, a.s.


03.01.2022 Projekty v realizaci #projekty

V roce 2022 budeme realizovat v MARTINSKÉ TEPLÁRENSKÉ, a.s. rekonstrukci EO za fluidním kotlem K4. Předmětem rekonstrukce je 1 ks stávajícího elektroodlučovače (EO) typu EKG 1-18-9-6-3-250-3,5-1 na nový, kapacitně navýšený a co se týče prvků a uspořádání, modernější typ vestavby vnitřních aktivních částí.

Řešení je koncipováno tak, že využije plně prostor výsypek stávajícího EO a podpěrných ocelových konstrukcí. Vyměněny budou veškeré části nad výsypkami, tj. kompletní skříň EO, tvarové vstupní a výstupní díly, vnitřní aktivní části EO, s tím souvisí nezbytná oprava a doplnění částí napojení skříní a výsypek EO, obslužných schodišť, plošin.

Odstávka bloku je od 01.05.2022 do 30.09.2022, uvedení do provozu musí být splněno do 30.9.2022.

Martinská teplárenská 1Martinská teplárenská 2

Tags