Akciová společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. vznikla ke dni 21.12.2006 kapitálovým vstupem tradičního dodavatele vzduchotechnických zařízení ZVVZ a.s. do firmy ENVEN a.s. a vložením divize Engineering ZVVZ a.s. do této nové společnosti. Strategickým spojením obou firem byl učiněn první krok k dalšímu dynamickému vývoji společnosti a k vytvoření silného moderního inženýringu, který si klade za cíl stát se jedním z klíčových evropských dodavatelů v ekologickém strojírenství.

ZVVZ-Enven Engineering dále pokračuje v dodávkách zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra a plánuje rozšiřovat metody čištění plynů od plynných znečišťujících látek. Nová firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. navazuje na dobré jméno, práci a reference předchozích firem a své mateřské společnosti ZVVZ a.s.

Do dnešního dne bylo zrealizováno tisíce zařízení v České Republice a na Slovensku, ve Španělsku, Dánsku, Islandu, v Polsku, Bulharsku, Srbsku v Rusku na Ukrajině, v Kazachstánu či v Saudské Arábii. Naše zařízení najdete v nejrůznějších provozech cementáren, hutí, tepláren, spaloven, elektráren, v dolech, tunelech a v metru. Firma se intenzivně soustřeďuje kromě Česka a Slovenska na zahraniční trhy a má již obchodní zastoupení v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku a v Polsku. Poptávka po našich zařízeních neustále roste a spokojených zákazníků přibývá.

Vážení zákazníci, ZVVZ-Enven Engineering, člen skupiny ZVVZ GROUP, je připravena a chce se stát Vaším dobrým partnerem, který Vám pomůže řešit veškeré otázky a problémy spojené s čištěním znečištěných plynů odcházejících od Vašich technologických zdrojů, otázky a problémy s pneumatickou dopravou, s průmyslovým větráním a lehkou klimatizací.

Jsme připraveni a nabízíme Vám pomoc při zhotovení technických studií až po realizační projekty, dodávky a realizaci „na klíč" kompletních zařízení našeho dodavatelského programu a v neposlední řadě veškeré servisní služby, kdy my převezmeme vaše zařízení do naší péče.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.