V roce 2002 byl naší společností získán certifikát systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000, následně v roce 2006 certifikát systému na ochranu životního prostředí dle ISO 14 001:1996, které vystavila společnost BVQI s Nizozemskou akreditací.

Následně proběhla v roce 2008 společná recertifikace systémů ISO 9001:2000 a ISO 14 001:2004 certifikační společností BVC. Taktéž v roce 2008 prokázala naše společnost shodu s požadavky na kvalitu v procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-1,2 a DIN 18 800-7/A1 a získala tak od společnosti BVC certifikát.

V roce 2010 proběhla kompletní certifikace (ISO 9001:2008 a ISO 14 001:2004) novou společností Det Norske Veritas včetně certifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001:2007.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering je dále držitelem certifikátů pro pájení dle ČSN EN 13134 a 13133, provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2, ES certifikátů výrobce tlakových nádob dle PED, výrobkových certifikátů pro vývoz do zahraničí (Rusko, Ukrajina, Kazachstán) a jiných (ATEX, schválené výrobky ČIŽP, EMC…)

Společnost ZVVZ-Enven Engineering je držitelem certifikátu ISO 27001 - Kybernetická bezpečnost