Oblasti uplatnění dodavatelského programu ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Hlavním dodavatelským programem společnosti ZVVZ-Enven Engineering jsou komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

Tato zařízení se uplatňují v následujících oblastech:

A. Čištění kouřových a technologických plynů, pneudoprava

 • těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí
 • zpracování železných a neželezných rud
 • cukrovary a potravinářský průmysl
 • keramický a sklářský průmysl
 • obalovny živičných směsí
 • cementárny a vápenky
 • slévárny a kuplovny
 • teplárny a kotelny
 • spalovny odpadů
 • výroba papíru
 • výroba hnojiv
 • energetika
 • koksovny
 • sklárny

B. Klimatizace a větrání

 • jaderné elektrárny
 • průmyslové objekty
 • objekty občanské vybavenosti
 • obytné budovy

C. Větrání

 • doly
 • tunely
 • metro

D. Filtroventilace

 • objekty pro ochranu obyvatelstva
 • objekty jaderných elektráren
 • objekty Ministerstva obrany