Společnost ZVVZ MACHINERY, a.s. realizuje projekt „Vývojový projekt ZVVZ MACHINERY a.s. - Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů", jehož cílem je pořízení a modernizace zařízení a vybavení, jež jsou určeny pro návrh moderních průmyslových ventilátorů a verifikaci jejich parametrů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.