Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů

Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů

V rámci projektu Vývojový projekt ZVVZ MACHINERY a.s. - Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů (OP PIK) došlo k rozšíření a modernizaci střediska Vývoj Ventilátorů spočívající ve stavebních úpravách, pořízení měřicích přístrojů a dalšího vybavení střediska: Výpočetní stanice FEA, Zkušební notebook, Aparatura pro akustická měření, Tříotvorová sonda pro aerodynamická měření, Osciloskop s proudovou sondou, Soustruh, Svářečka, Vrtačka stojanová, Aerodynamické tratě - trať Ø 800 a trať Ø 1000 a ultrazvukové zařízení pro měření průtoku vzduchu, Dvě kotvicí desky pro ventilátory u aerodynamických tratí, Nové silnoproudé elektrotechnické svorkovnice, rozvaděče a silové kabely, Svářečská rohož, Vyvažovačka, Licence programu ANSYS.

V souvislosti s tímto rozšířením a modernizací střediska VV jsme nyní schopni provádět tyto zkoušky: Měření aerodynamických parametrů průmyslových ventilátorů a to jak veličin skalárních tak i vektorových, efektivní vícekanálové měření akustických parametrů zároveň s aerodynamickými, měření nízkých hladin akustického výkonu ventilátorů, akusticko-vibrační analýzy ventilátorů, vibrodiagnostika průmyslových ventilátorů a vyvažování jejich oběžných kol, frekvenční analýza na silovém vedení pohonů průmyslových ventilátorů, drobné úpravy součástí ventilátorů a příprava vlastních přípravků pro měření, počítačová pevnostní a frekvenční analýza konstrukčních dílů FEA.

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií / souvisejících služeb pro účely VaV:

Podrobný popis možností vybavení:

Zkušební notebook
Zkušební notebook spolu s doplněnou aparaturou pro akustická měření umožňují využívat více signálových kanálů a zefektivňují tak proces měření zvukových parametrů a zároveň umožňují provádění zvukově-vibrační analýzy prototypových ventilátorů.

Tříotvorové sondy
Tříotvorové sondy pro aerodynamická měření umožňují detailněji prozkoumat proudění vzdušiny ve ventilátoru, kdy lze vedle informací o skalárních veličinách získávat i informaci o směru proudění, což pomáhá optimalizaci navrhovaných strojů.

Osciloskop
Osciloskop s proudovou sondou využíváme zejména při návrhu vlastních elektronických diagnostických zařízení, které vyvíjíme jako příslušenství ventilátorů pro zvýšení konkurenceschopnosti. Proudová sonda osciloskopu umožňuje měřit proudový signál až do 100 A. Lze s ní tedy měřit i signál na přívodním vodiči elektromotoru a vyšetřovat parazitní jevy způsobující mimo jiné i nežádoucí hlukové emise.

Dílenské vybavení
Soustruh, stojanová vrtačka a svářečka doplňují vybavení dílny techniků. Od tohoto vybavení očekáváme urychlení přípravy prototypových ventilátorů a jejich příslušenství.
Aerodynamické tratě Ø800 a Ø1000

Modernizovali jsme aerodynamické tratě Ø800 a Ø1000. Oproti původním čtyřem tratím, zaústěným do budovy laboratoře, jsou nyní používány pouze tyto dvě, nově dodané, přizpůsobené současným potřebám vývojového pracoviště. Modernizace také umožňuje paralelní měření aerodynamických a akustických parametrů bez nutnosti přestavování tratě, což výrazně zlevní a zrychlí měření.

Kotvicí desky
Kotvicí desky s montážními drážkami umožňující precizní kotvení ventilátoru na podložku s vyhovující rovností.

Elektrotechnické svorkovnice
K modernizaci vybavení zkušební laboratoře patří také dodávka silových elektrotechnických svorkovnic a elektrorozvodů s bezpečnostními prvky nouzového zastavení pohonu zkoušeného prototypu ventilátoru. Tyto rozvaděče nahradily již nevyhovující staré elektrorozvody, zvýšily bezpečnost a umožnili efektivnější elektrotechnickou práci při přípravě prototypů.

Svářečská rohož
Nová podlaha v hale je u pracovního stolu pro sváření a broušení chráněna svářečskou rohoží, která také zvyšuje komfort a bezpečnost techniků.

Vyvažovačka
Vyvažovačka nahradila zastaralý vibrodiagnostický nástroj potřebný pro vyvažování oběžných kol ventilátorů měřených na zkušebně. Tento nástroj dále používáme při diagnostice problémů, které se objevují u starších modelů opětovně sestavovaných pro testování účinku vylepšení dílčích částí ventilátoru.

SW ANSYS a výpočetní stanice FEA
Licence sw ANSYS umožňuje provádět pevnostní a frekvenční analýzu konstrukčních dílů. Program je provozován na nové výkonné výpočetní stanici pro FEA numerické výpočty.

Rekonstrukce zkušebny
V rámci tohoto projektu byla také zrekonstruována zkušebna ventilátorů. Během ní došlo hlavně k výměně nejvíce namáhaných částí podlahy s montáží kotvících desek pro modelová zařízení, výměně oken, dveří a vrat, izolování opláštění budovy, vybudování nové kanceláře a sociálního zázemí techniků, rozšíření prostoru dílny techniků a vybudování protihlukové komory frekvenčních měničů.

Bližší informace: Ing. Josef Kuta, josef.kuta@zvvz.cz