Nakládání s produktem a jeho využití

Produkt odsíření z této metody může mít řadu využití:

  • výroba sádry, sádrokartonových či sádro-vláknitých desek
  • výroba sádrových omítek a tvárnic
  • regulátor tuhnutí při výrobě cementu
  • aktivátor při výrobě pórobetonu
  • rekultivace krajiny změněné vlivem hlubinného dolování
  • hnojivo a pomocná hmota ke zlepšení půdy v zemědělství a lesnictví
  • surovina pro výrobu plniva lepidel, laků a barev
  • výroba anhydridu a anhydridových pojiv (anhydridové podlahové směsi)