Základní chemická reakce probíhající v absorbéru

Výsledný proces odsiřování lze popsat hlavní chemickou reakcí mezi oxidem siřičitým, uhličitanem vápenatým a kyslíkem za přítomnosti vody.

CaCO3 + SO2 + 0,5O2 + 2H2O   CaSO4 * 2H2O + CO2