Základní technologické celky

  • absorbér vč. cirkulace suspenze 
  • příprava vápencové suspenze
  • odtah a odvodnění suspenze
  • systém oxidačního vzduchu
  • havarijní a drenážní systém
  • vodní hospodářství
  • systém spalin