Chemické reakce probíhající v absorbéru

Ca(OH)2 + SO2 → Ca SO3 * 0,5H2O + 0,5H2O

Ca(OH)2 + SO3 → Ca SO4 * 0,5H2O + 0,5H2O

Ca(OH)2 + 2HCl  → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2HF  → CaF2 + 2H2O

Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3 + H2O