Nakládání s produktem a jeho využití

Produkt odsíření z této metody může mít řadu využití:

  • produkt odsíření obsahuje především směs síranu CaSO4, siřičitanu CaSO3 a hydroxidu Ca(OH)2 vápenatého. V dostatečné míře je také zastoupený uhličitan vápenatý CaCO3. Samotný produkt odsíření není využitelný.
  • produkt odsíření lze v míchacím centru smíchat s popílkem z kotlů a záměsovou vodou na tzv. stabilizát, který lze poté dále využít ve stavebnictví pro zpevňování podloží, pro uzavírací vrstvy skládek a uložišť, pro rekultivaci krajiny, atd
  • stabilizát na výstupu z míchacího centra je zavlhlá směs s optimální vlhkostí vhodná k okamžitému zpracování. Stabilizát se doporučuje zpracovat do 1 - 6 hodin od výroby.
  • po zatuhnutí se stabilizát zásadně liší svými technickými vlastnostmi od původních neupravených vstupních surovin, jeho vlastnosti jsou obdobné vlastnostem chudého betonu.
  • stabilizát splňuje všechny požadavky nejen technické (fyzikální a chemické), ale i požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí podle platné legislativy EU a ČR