Základní technologické celky

  • fluidní absorbér 
  • látkový filtr
  • skladování a dávkování sorbentu
  • cirkulace produktu
  • doprava produktu do sila
  • vodní hospodářství
  • kouřovody, spalinový ventilátor