Nakládání s produktem a jeho využití

  • využití produktu odsíření ze suchých metod je problematické a většinou je produkt deponován na skládkách a uložištích
  • při použití sorbentu Ca(OH)2 je možnost z výsledného produktu vytvořit stabilizát. Hlavní složky produktu odsíření jsou CaO, CaCO3, CaSO3 a CaSO4
  • při použití sorbentu NaHCO3 je produkt odsíření nevyužitelný
  • hlavní složky produktu odsíření jsou NaCl, NaF, Na2SO3 a Na2SO4