Přednosti metody

  • jednoduchá technologie
  • nízké investiční náklady
  • suchý proces
  • krátká doba realizace
  • minimální prostorové nároky
  • minimální zásah do stávající technologie