Základní technologické celky

  • skladování a dávkování sorbentu
  • látkový filtr
  • doprava produktu do sila
  • kouřovody, spalinový ventilátor
  • možnost použití reaktoru (sorbent Ca(OH)2)
  • možnost použití reaktoru a vodního hospodářství (sorbent Ca(OH)2)