Potrubí odvodu tepla a kouře

Potrubí pro odvod tepla a kouře (OTK) je definováno jako prvek systému pro usměrňování pohybu kouře s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti uvedené v ČSN EN 13501-4 článek 5. Jeho funkcí, je spolu s ostatními prvky systému, řídit a/nebo omezovat pohyb kouře a tepla.

Potrubí se vyrábí v dílech z oboustranně pozinkovaného plechu. Skládá se z jednotlivých trub, tvarových dílů a příslušenství.