Příslušenství

Mezi základní prvky příslušenství z výrobního programu ZVVZ patří hlavice, stříšky, klapky, šoupátka, tlumící vložky, přírubové lišty a rohovníky, závěsné lišty, závěsy, objímky, mřížky a akustické kryty.

Výfukové hlavice

Výfukové hlavice  se používají pro větrací, odsávací, klimatizační a odprašovací zařízení, kde je požadováno, aby vzdušina byla vyfukována co nejvýše do volného prostoru. Zabraňují též vnikání deště a sněhu do potrubí.

Štříšky

Čtyřhranné stříšky se používají pro nasávání vzdušiny z volného prostoru případně i pro výfuk vzdušiny bez škodlivých příměsí.

Stříšky SPIRO se používají převážně pro odtah vzduchu z prostoru, lze je však použít i pro přívod vzduchu. Jsou vhodné pro umístění do venkovního prostoru.

Stříšky je možno osadit pletivem, které zamezí vniknutí cizích předmětů do okruhu.

Klapky

Klapky se používají regulování žádaného množství vzduchu.

 Šoupátka 

Uzavírací šoupátka jsou vhodná k uzavírání odsávacího vzduchotechnického potrubí.

Šoupátka kruhová se používají v návaznosti na potrubí skupiny I jako samostatný montážní díl pro rozvodný systém ventilačních a klimatizačních zařízení.

 Tlumící vložky

Tlumící vložky slouží k zabránění přenosu chvění od ventilátorů na připojené potrubí.

Přírubové lišty

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním

 Závěsné lišty

Závěsné lišty jsou zejména vhodné jako nosné prvky upevňovacího systému potrubních rozvodů vzduchotechniky, klimatizace, topení, plynu, vody apod. V kombinaci s dalšími nabízenými upevňovacími prvky umožňují variabilní způsob montáže potrubních rozvodů. Lišty jsou vhodné zejména v těch případech, kdy není žádoucí vrtání do stěn potrubí (při upevňování jiných typů závěsů). Rovněž jsou velice výhodné pro zavěšování potrubí větších rozměrů.

 Objímky

Objímky jsou určeny k zavěšování potrubí skupiny I, potrubí SPIRA a hadic FLEXO v horizontální poloze.

Mřížky

Mřížky jsou vhodné pro ukončení na konec výfukové nebo nasávací časti potrubních systémů potrubí sk.I proti vniknutí nežádoucích pevných částic do klimatizačního potrubí.

Akustické kryty

Akustické kryty jsou určeny pro tlumení hluku strojních zařízení (např. ventilátory, kompresory).