Toto řešení, při kterém je vzhledem k abrazivnímu charakteru odlučovaného prachu kladen zvláštní důraz na návrh vstupního kanálu, umožní dosažení vysoké účinnosti a plnění nepřísnějších ekologických požadavků i při velmi vysokých vstupních koncentracích dosahujících v řádu i několika set g/Nm3 čištěného plynu. Přitom firma garantuje výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek do 5 mg/Nm3.   

 

Rekonstrukce elektrických odlučovačů

Výhody tohoto řešení

  • zvýšení účinnosti a snížení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek, zejména pak koncentrace jemných částic
  • minimální úpravy a využití stávajícího zastavěného prostoru
  • minimalizace investičních nákladů

Nevýhody

  • vyšší tlaková ztráta látkového filtru oproti stávajícímu elektrického odlučovači