Významné reference

Metro Praha,
Česká republika

Axiální ventilátory APWR 1600 a 1760, 
APWM 1800 a 2000
Dodáno v roce 2013 a 2017
Repase axiálních ventilátorù
APE 1800, APC 1800
Provedeno v letech 2015 až 2018

Povážský Chlmec,
Slovensko

Axiální ventilátory
APWT 1250
Dodáno v roce 2017

 

Tunel Blanka Praha,
Česká republika

Axiální ventilátory
APWR 630, 1000, 1250
APH 2500,2800,3150
Dodáno v roce 2012