SLUŽBY

Čištění kouřových a technologických plynů, pneudoprava:

 • Těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí
 • Zpracování železných a neželezných rud
 • Cukrovary a potravinářský průmysl 
 • Keramický a sklářský průmysl
 • Obalovny živičných směsí
 • Cementárny a vápenky
 • Slévárny a kuplovny
 • Teplárny a kotelny
 • Spalovny odpadů
 • Výroba papíru
 • Výroba hnojiv
 • Energetika
 • Koksovny
 • Sklárny

Klimatizace a větrání:

 • Jaderné elektrárny
 • Obytné budovy
 • Průmyslové objekty

Větrání:

 • Doly
 • Tunely
 • Metro

Filtroventilace:

 • Objekty pro ochranu obyvatelstva