Linka důvěry


Linka důvěry (WHISTLEBLOWING)

V souladu s Etickým kodexem skupiny ZVVZ a pro zajištění systémového opatření pro dodržování etických standardů je zřízena Linka důvěry.

Zde můžete nahlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání,  se kterým jste se jako naši zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři nebo jako veřejnost setkali v souvislosti s naší činností.   Budeme rádi, když nám takové skutečnosti oznámíte  nebo sdělíte i jen případnou obavu či podezření z nekalého jednání.

Zajišťujeme anonymitu každého oznamovatele a jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

Vaše oznámení prostřednictvím Linky důvěry bude objektivně a nezávisle prošetřeno útvarem Interního auditu a Compliance. Na základě zjištěných skutečností budou přijímána nápravná opatření.

Pro svůj podnět můžete využít: