O nás


Součástí holdingu ZVVZ je několik akciových společností, kdy každá z těchto společností operuje individuálně. Při tvorbě řešení komplexních projektů však spolupracují a využívají tak synergického efektu.

Mezi klíčovou obchodní činnost patří vývoj, výroba, dodávky, montáž a servis zejména v oblastech čištění spalin, odlučování a filtrace, ventilátorů, jaderné energetiky, HVAC, a pneumatické dopravy.

Dále také výroba sil a cisteren nebo zakázková výroba dle vlastní i cizí dokumentace a další.

Svoji výrobní, projekční a servisní činnost ZVVZ doplňuje o regionální aktivity v oblasti distribuce tepelné energie.

 


Kapitálové účasti ZVVZ GROUP

ZVVZ MACHINERY, a.s.

Obchodně - výrobní společnost, která vlastní know-how pro dodávky ventilátorů, sil a cisteren, klapek a uzávěrů. Zajišťuje výrobu dle cizí dokumentace jak pro ZVVZ-Enven Engineering, as., tak i pro zákazníky třetích stran. Jedná se o specializovaného dodavatele pro Megtec. Dodává vzduchotechnické potrubí a tlumiče pro lehké provozy.

ZVVZ ENERGO, s.r.o.

Zajišťuje dodávky energií pro firmy ve skupině. Teplo zajišťuje i pro město Milevsko. Hlavní činností je výroba a rozvod tepelné energie, dodávky a rozvod elektrické energie, dodávky a rozvod vody, nákup a rozvod technických plynů, výroba a rozvod stlačeného vzduchu.

ZVVZ-ENGINEERING, a.s.

Obchodně-inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

ELWO Engineering, Sp. z o.o.

Je specializovaná společnost nabízející kompletní řešení v oblasti odprašovacích zařízení používaných pro energetiku, teplárenství a další průmyslová odvětví.