Historie


ZVVZ je tu pro Vás už více než 70 let

ZVVZ oslavilo 70. narozeniny. Je to již více než sedmdesát let, co se v Milevsku začal stavět nový průmyslový areál - závod Janky Radotín. Stalo se tak na konci prázdnin - 29. srpna 1948. U položení základního kamene byla místní politická reprezentace i tehdejší ministr průmyslu Gustav Kliment.

O investici se rozhodlo už počátkem roku v kabinetu předsedy vlády. Důvod byl prostý - zavést průmysl i do „venkovských" oblastí. Hospodářská a politická atmosféra pár let po druhé světové válce tomu přála. Výroba v nedostavěné hale začala v roce 1950 a ještě v témže roce, 16. listopadu, se stala továrna základním závodem podniku Janka. Z něho se firma vyčlenila až k 31. 12. 1951 - tak vznikl národní podnik Janka Milevsko s pěti závody. Vedle toho milevského také v Brně, Radotíně, Praze a Liberci.

Ilustračbí foto
Ilustračbí foto
Ilustračbí fotoIlustračbí foto

V roce 1970 se v Praze zakládá generální ředitelství Československých vzduchotechnických závodů, které se o třináct let později stěhuje do Milevska.

Jeho činnost končí v roce 1989. Název podniku se mění na Závody na výrobu vzduchotechnického zařízení, státní podnik (ZVVZ, s.p.) Rok na to se firma mění na zatím státní akciovou společnost. Prachatický závod se osamostatňuje a vzniká Klima a.s. Od roku 1993, jak už víme, existuje název ZVVZ a.s. O dva roky později dochází k odstátnění firmy v rámci 2. vlny kupónové privatizace. Moderní éra začíná.

Firma přechází na divizní uspořádání (naposledy v roce 2006 vznikají divize Přepravníky a Výroba). Novou dceřinou společností se po ovládnutí firmy Enven stává ZVVZ - Enven Engineering. Rok 2007 byl prvním rokem působení tzv. ZVVZ GROUP, v rámci níž vyvíjela svoji činnost mateřská ZVVZ a.s. a dceřiné společnosti OOO ZVVZ-M a ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

V roce 2008 pokračovalo budování nové ZVVZ GROUP, vznikly nové společnosti ZVVZ ENERGO, s.r.o. a ZVVZ INVEST, s.r.o. Vznikly také dceřiné společnosti na Ukrajině OOO ZVVZ-UA a v Kazachstánu TOO ZVVZ-Enven Engineering.

V roce 2010 prošla strojírenská společnost ZVVZ a.s. velkými změnami. Byl završen proces transformace ZVVZ na holdingovou organizační strukturu. Vznikl holding v čele s akciovou společností ZVVZ GROUP, a.s. a s dceřinými společnostmi ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ a.s., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o.

Ilustračbí foto

Ještě ale sedm let, do 1.dubna 1958, potrvá, než se objeví jméno Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ). To vydrží víc než tři desetiletí až do roku 1993, kdy se obchodní název mění pouze na ZVVZ a.s.

Pamětníci si přitom vybaví krátkou epizodu s názvem Závod první pětiletky (1954 až 1958), což byla daň organizačním změnám, na která byla 50. léta bohatá. Nakonec telegrafický výčet to výstižně ilustruje. Už v roce 1953 se Janka rozděluje na n.p. Janka Milevsko (s dalšími závody v Brně, Rohatci a Bratislavě) a na n.p. Janka Radotín (s ostatními závody původního podniku). Ještě v témže roce se pobočné závody mění v samostatné podniky a Janka n.p. Milevsko se v roce 1954 přejmenovává na už zmíněný Závod první pětiletky. Do něho byla v roce 1957 z n.p. Kdyňské strojírny začleněna slévárna Písek. V roce 1958 je vytvořena VHJ Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení n.p. Milevsko, do níž patří závody v Milevsku, Liberci, Novém Městě nad Váhom, Radotíně a Výzkumný ústav vzduchotechniky Praha - Malešice.

Nicméně už v té době se firma stala největším dodavatelem vzduchotechnických zařízení v tehdejším Československu - a to jí zůstalo. Šedesátá léta charakterizuje stavba nové výrobní haly, administrativní budovy a jídelny v Milevsku a rozšíření skupiny o závod v Prachaticích.

Ten byl do ZVVZ převeden ještě ve výstavbě od ČKD Praha v roce 1964. Provoz v něm začal o tři roky později.

A jak se závody v 50. letech vznikly, tak na konci 60. let zase „mizely" - samostatné národní podniky vznikly v Radotíně, Liberci, Novém Městě i z Výzkumného ústavu.

Ilustračbí fotoIlustračbí foto


Jak šel čas

Během celé historie společnosti se neměnil pouze název, ale také naše logo.

  • Historie logo
  • Historie logo
  • Historie logo
  • Historie logo
  • Historie logo
  • Historie logo