Odlučování a filtrace


Odlučování a filtrace tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší.

ZVVZ-Enven Engineering a.s. je nositelem know-how pro látkové filtry s pulzní regenerací tlakovým vzduchem a suchých horizontálních elektrických odlučovačů.

Obě zařízení slouží k zachytávání pevných částic ze spalin a technologických plynů různého původu. Volba k užití obou zařízení je volena dle preference zákazníka a vhodnosti využití zařízení k odprašované technologii. 

Kontaktní formulář

Nevíte, na koho se se svým dotazem obrátit? Pak zkuste využít kontaktní formulář.