Pneumatická doprava


Pneumatickou dopravou je nazýván způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným médiem je většinou vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účinky proudící vzdušiny na dopravované částice.

Uplatnění pneumatické dopravy

Především jako součást odlučovacích vzduchotechnických systémů, zajišťující odsun zachycených tuhých částic a pro jejich skladování a expedici. Případně jako samostatné zařízení sloužící pro dopravu sypkých materiálů v nejrůznějších technologických procesech.

 

Pneumatickou dopravou je nazýván způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným médiem je většinou vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účinky proudící vzdušiny na dopravované částice.

 

Prvky pneumatické dopravy 

Kontaktní formulář

Nevíte, na koho se se svým dotazem obrátit? Pak zkuste využít kontaktní formulář.