Čištění spalin


Systémy čištění spalin snižují emise látek, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka a životní prostředí. Dodáváme tyto systémy přizpůsobené požadavkům zákazníka a místním podmínkám daného provozu.

Uplatnění čištění spalin

 Naše technologie se uplatní v:

 • Energetice
 • Spalovnách odpadů a zařízeních na energetické využití odpadů
 • Metalurgii
 • Cementárnách
 • Sklárnách
 • Ostatních technologiích, kde je potřeba snížit emise látek do ovzduší

 

Technologie čištění spalin

Naše široké portfolio výrobků umožní aplikovat vždy nejvhodnější řešení. Dodáváme následující technologie, samostatně nebo v kombinaci jako vícestupňové systémy čištění spalin:

Technologie primárně určené pro odstranění popílku:

 • Cyklony
 • Multicyklony
 • Suché horizontální komorové elektrické odlučovače
 • Hybridní filtry
 • Látkové filtry

Technologie primárně určené pro odstranění SO2, HCl, HF.

 • Suchá sorpce
 • Polosuché čištění spalin s fluidním absorbérem (CFB)
 • Mokré pračky

Technologie primárně určené pro odstranění PCDD/F, Hg a ostatních těžkých kovů:

 • Adsorpce
 • Absorpce
 • Katalytická filtrace

Technologie primárně určené pro odstranění NOx:

 • SCR
 • SNCR

  

Vhodné kombinace výše uvedených technologií mají kromě svého primárního účelu i vedlejší přínosy ke snížení ostatních znečišťujících látek.

 Využíváme následující sorbenty: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, NaHCO3, NaOH a uhlíkaté sorbenty

Naše činnosti zahrnují:

 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
 • Dodávku a realizaci dílčích částí technologie, nebo celých technologických celků
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Servisní činnost

 


Další technologie se zaměřením na čištění především plynných emisí a zápachu zajišťuje: Eveco, s.r.o., Praha, člen skupiny ZVVZ GROUP, a.s.

 

Kontaktní formulář

Nevíte, na koho se se svým dotazem obrátit? Pak zkuste využít kontaktní formulář.