Výroba vápenného hydrátu

Dodávky odprášení jednotlivých provozů výroby vápenného hydrátu

V provozech výroby vápenného hydrátu nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení a při místním odsávání v následujících oblastech, které navazují na výrobu mletého páleného vápna.

a) Hydrátor

  • Odprašování hydrátoru pro výrobu vápenného hydrátu z mletého páleného vápna

b) Expedice vápenného hydrátu

  • Odprašování skladovacích sil vápenného hydrátu
  • Odprašování výpadu vápenného hydrátu ze skladovacích sil
  • Odprašování nakládky volně loženého vápenného hydrátu do autocisteren
  • Odprašování balírny vápenného hydrátu zahrnující dopravní cesty, provozní zásobníky a baličku