Charitativní vánoční projekt „ZVVZ pomáhá“ - Alzheimer Home z.ú. Písek - Vladislavova


ZVVZ se rozhodlo věnovat dar pro Alzheimer Home z.ú. Písek ve výši 65.000Kč.


13.01.2023 Pro veřejnost #zvvz

V rámci charitativního vánočního projektu ZVVZ pomoci potřebným jsme se chtěli zaměřit na zařízení, která se starají a usnadňují život našim stárnoucím spoluobčanům. Po zmapování okolí jsme se rozhodli pomoci malému zařízení v našem okrese, které žádného sponzora nemá, a velmi těžko shánějí finanční prostředky navíc. Proto jsme velmi rádi podpořili Alzheimer Home z.ú. Písek – Vladislavova. 

Populace na celém světě stárne a stále se zvyšuje počet seniorů starších 60 let, a v důsledku toho roste i počet těch, kteří trpí stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. V souvislosti se společenskou odpovědností si tento problém uvědomujeme. Velmi si vážíme práce personálu v Alzheimer Home z.ú. Písek - Vladislavova, kde se snaží v domácím prostředí poskytovat nejen zázemí a nepřetržitou 24 hodinovou péči, ale také co nejvíce je zapojovat do nejrůznějších aktivit a kombinují tak zdravotní a sociální služby. Abychom klientům i personálu trochu pomohli zlepšit podmínky, rozhodli jsme se věnovat dar v celkové výši 65.000,- Kč, z toho finanční dar 61.800,- Kč na nákup předem vytipovaných zdravotních pomůcek a 3.200,- Kč na nákup vánočních balíčků pro klienty domova.

Osobně jsme měli možnost se seznámit s personálem a klienty domova a něco se dozvědět o chodu zařízení i kvalitě poskytnuté péče, která je často velmi náročná. Mohli jsme posoudit vstřícný přístup personálu ke klientům a vidět útulné vybavení celého zařízení i jednotlivých pokojů. Jsme rádi, že jsme se pro Alzheimer Home z.ú. Písek – Vladislavova rozhodli.

https://www.alzheimerhome.cz/financni-dar-od-zvvz-group-dekujeme/

Tags