Dodavatel zařízení pro ekologii

Holding ZVVZ GROUP, a.s. je skupinou firem soustředěných pod tradiční značku ZVVZ, jejíž historie sahá až do roku 1948.

Součástí holdingu ZVVZ jsou čtyři akciové společnosti. Každá z těchto společností operuje individuálně, jsou na sebe ovšem navázány a využívají tak synergického efektu při tvorbě a realizaci řešení pro klienty.

Mezi klíčovou obchodní činnost patří vývoj, výrobaservis řešení v oblasti čištění spalin, dodávek pro jaderné elektrárny, výroba ventilátorů, přepravníků a služby s tímto oborem související. 

Nabízíme zakázkovou výrobu polotovarů i celků dle požadavku zákazníka.

Svoji výrobní, projektovou a servisní činnost doplňuje o regionální aktivity v oblasti distribuce tepelné energie a pronájem nemovitostí, vlastněných v rámci skupiny ZVVZ GROUP.