Usazovací elektrody

Usazovací elektrody jsou konstrukčně řešeny tak, aby byly dostatečně tuhé a zároveň maximálně využívaly obalových křivek dopadu koronových výbojů vyzařovaných z vysokonapěťových elektrod. Vyráběny jsou válcováním za studena z hlubokotažného plechu o tloušťce 1,2 až 1,5 mm.

Typy profilů usazovacích elektrod

  • V1 (šířka 640 mm) - EKO, EMO, EKK
  • CS11 (šířka 640 mm) – EKH
  • CS1 (šířka 640 mm) – EKG
  • SCS (šířka 640 mm) – EKF
  • CSH2 (šířka 480 mm) – EKE

Zavěšení a oklepávání

Usazovací elektrody jsou upevněny na závěsných trámcích volně na čepech. Ve spodní části jsou vzájemně spojeny v oklepávacím trámci předepjatými nýtovými spoji. Spodní pevné uchycení a horní volné zavěšení zaručuje dokonalý přenos energie od oklepávacích kladiv do celé řady usazovacích elektrod.

Oklepávání je prováděno programově v pravidelných intervalech a zajišťuje odvod usazeného prachu z elektrod do výsypek.