Vysokonapěťové elektrody

Typy vysokonapěťových elektrod:

  • pružinové elektrody - D1
  • tuhé elektrody - FIBULAX, PIN
  • hrotové elektrody ISODIN - D5, D7, (D5-30), (D7-30)

Zavěšení a oklepávání:

Vysokonapěťové elektrody jsou upevněny v trubkových rámech pomocí svorníků. Systém vysokonapěťových elektrod každé sekce je elektricky oddělen od uzemněných částí skříně porcelánovými kónickými izolátory.

Jednotlivé rámy vysokonapěťových elektrod a vlastní elektrody jsou čištěny mechanickým oklepem, který zajišťují zdvihaná kladiva uchycená na hřídeli. Oklepávání je prováděno programově v pravidelných intervalech.