Komorové podavače

PKA, dle TS 020702

Objemová řada: 1; 3,15; 8 m3

Charakteristika:
Podavače s provzdušňovaným dnem a se spodním výstupem dopravního potrubí.

Použití:
Doprava na střední a delší vzdálenosti. Např. doprava odprašků z mezizásobníku do skladovacího sila (tzn. jako II. stupeň odsunu odprašků), nebo naopak doprava ze skladovacího sila do provozních zásobníků.

KPB 12, dle TS020712

Objem podavače: 12 m3

Charakteristika:
Velké podavače s provzdušňovaným dnem a se spodním (variantně s horním) výstupem dopravního potrubí.

Použití:
Především pro dopravu o větších výkonech a na delší vzdálenost.

PKJ, dle TS020703

Objemová řada: 0,16; 0,42; 0,63; 1m3

Charakteristika:
Podavače s provzdušňovaným dnem a horním výstupem dopravního potrubí.

Použití:
Doprava na kratší a střední vzdálenosti. Např. doprava odprašků z výsypek odlučovačů do mezizásobníku (tzn. jako I. stupeň odsunu odprašků). Možnost paralelního zapojení podavačů do společného dopravního potrubí.

PKS, dle TS020711

Objemová řada: 0,16; 0,7; 1,2; 2,9 m3

Charakteristika:
Podavače s přímým spodním výstupem dopravního potrubí.

Použití:
Doprava na kratší a střední vzdálenosti. Např. doprava odprašků z výsypek odlučovačů do mezizásobníku (tzn. jako I. stupeň odsunu odprašků). Možnost sériového zapojení podavačů na společného dopravního potrubí.

Příklad uspořádání zařízení

 1. Skladovací zásobník
 2. Plnící potrubí
 3. Provzdušňování
 4. Uzávěr skladovacího zásobníku
 5. Pneumatický vykladač
 6. Komorový podavač
 7. Odvzdušnění komorového podavače
 8. Uzávěr dopravního potrubí
 9. Dopravní potrubí
 10. Rozbočka dopravního potrubí
 11. Provozní zásobníky
 12. Pojistné zařízení
 13. Filtrační zařízení zásobníků
 14. Potrubní rozvod tlakového vzduchu
 15. Uzávěr zásobníku
 16. Plnící zařízení
 17. Vírový odlučovač