Fluidní dopravní žlaby, dle TS020707

Rozměrová řada: 160; 250; 400; 500 mm

Charakteristika:
Čtyřhranné dopravní žlaby, provzdušňovací přepážka rozdělené na vzduchový a materiálový kanál.

Výkonové parametry:

Využíváme pro dopravní výkony od cca 10 t/hod do 400 t/hod na vzdálenosti do 100m.

Tlakové dopravní žlaby, dle TS020708

Rozměrová řada: 200; 400 mm

Charakteristika:
Kruhové dopravní žlaby, do kterých je vložena provzdušňovací vložka.

Výkonové parametry:

Využíváme pro dopravní výkony od cca 10 t/hod do 400 t/hod na vzdálenosti do 100m.


Příklad uspořádání zařízení

  1. Výsypka
  2. Uzávěr (šoupátko)
  3. Podavač materiálu
  4. Dopravní žlab
  5. Ventilátorová stanice včetně filtru vzduchu
  6. Přívod vzduchu včetně regulace přívodu dopravního vzduchu
  7. Odvzdušnění