Nízkotlaká nebo středotlaká pneumatická doprava pomocí směšovačů je kontinuální doprava na krátké vzdálenosti a s menším výkonem, vhodná např. jako doprava odloučeného popílku v malých kotelnách.

Odloučený materiál je rotačním podavačem dávkován do směšovače, kde je vzduchem unášen dopravním potrubím do cílového zásobníku. Zdrojem tlakového vzduchu je ventilátor nebo dmychadlo.


Příklad uspořádání zařízení

  1. Výsypky odlučovačů
  2. Provozní (skladovací) zásobník
  3. Ventilátor – zdroj dopravního vzduchu 
  4. Tlumící vložka
  5. Pneumatický vykladač
  6. Rozvod přídavného vzduchu včetně omezovacích clon
  7. Směšovač materiálu
  8. Podavač materiálu
  9. Filtrační zařízení zásobníku