Důlní ventilátory ZVVZ splňují všechny náročné požadavky pro zajištění spolehlivého větrání i plynujících dolů.

Axiální rovnotlaké ventilátory

Pouze standardní velikosti: 710 až 4500mm v řadě vybraných čísel R20. Teplota dopravované vzdušiny až do +250°C

Výhody

 • tradiční výrobek
 • nízké investiční náklady
 • nízké náklady na údržbu
 • jednoduchost aerodynamické regulace natáčením lopatek regulačního ústrojí
 • spolehlivost provozu
 • nevýbušnost

Axiální přetlakové reversibilní ventilátory

Standardní velikosti: 2000 až 5000 mm nebo dle potřeb daného projektu. Standardní teplota dopravované vzdušiny v rozmezí -40 až +70°C

Výhody

 • rozsáhlá pracovní oblast vysoké účinnosti
 • snadný provoz i při malých výkonech
 • aerodynamická regulace natáčením rotorových lopatek
 • spolehlivost provozu
 • variantní materiály rotorových lopatek