Ventilátory ZVVZ zajišťují příčné i podélné větrání podzemních silničních tunelů i tunelů podzemních drah metra.

Ventilátory příčného větrání – teplotně odolné

Standardní velikosti v rozsahu 1300 až 3550m. Teplota dopravované vzdušiny v běžném režimu provozu v rozmezí -40 až +70°C.

  • dle potřeb daného projektu je možné
  • jednosměrné (nereverzibilní) nebo plně reverzibilní
  • certifikát teplotní odolnosti do 400°C/120min

Proudové reverzibilní ventilátory podélného větrání JET FANS – teplotně odolné

Standardní velikost v rozsahu 500 až 1600 mm. Teplota dopravované vzdušiny v běžném režimu provozu v rozmezí -40 až +70°C.

  • plně reverzibilní ventilátory (v reverzním směru dosahují zhruba 95% průtoku hlavního směru)
  • certifikát teplotní odolnosti do 300°C/120 min nebo do 400°C/120min dle parametrů obdrženého Osvědčení o stálosti vlastností