Projekt: : „Vývojový projekt ZVVZ MACHINERY a.s. - Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů“


ZVVZ MACHINERY, a.s. realizoval vývojový projekt s názvem: „Vývojový projekt ZVVZ MACHINERY a.s. - Pořízení zařízení určených k vývoji ventilátorů a k verifikaci jejich parametrů“, jehož cílem bylo pořízení a modernizace zařízení a vybavení, které bylo určeno pro návrh moderních průmyslových ventilátorů a verifikaci jejich parametrů. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie z dotačního programu Potenciál

Seznam pořízeného majetku